Retouren

Zoals in de wet ook staat: Koop is Koop. Annuleren kan alleen in de volgende twee gevallen:

  • Als de ‘Wet op de Colportage’ van kracht is. Wanneer u iets aan de deur, via internet of via de televisie koopt, heeft u acht dagen bedenktijd. Tijdens deze acht dagen kunt u uw aankoop annuleren.
  • Als de ‘Wet Bescherming Consumenten bij de op Afstand Gesloten Overeenkomsten’ van kracht is. Wanneer aan de totstandkoming van uw koop geen persoonlijk contact aan te pas kwam – bijvoorbeeld bij een koop via het internet (bij een Nederlandse winkel) – heeft u nog zeven dagen bedenktijd.
  • Een bruidsmodewinkel mag uw annulering weigeren en mag u aan de koop houden. Hij of zij mag afname van het gekochte artikel van u verlangen. Slechts in het geval van het overlijden van één van de aanstaande echtelieden mag de bruidsmodewinkel de annulering niet weigeren.

Annuleren van orders in andere gevallen kan alleen met medewerking van de winkelier. Hij of zij kan dan wel kosten bij u in rekening brengen.